KPMG on tuntud oma kvaliteetsete audititeenuste poolest. Sõltumatu audiitori hinnang suurendab andmete usaldusväärsust, mida klient investorite, võlausaldajate ja teiste tarvis koostatud aruannetes kajastab. Meie audiitoreil on põhjalikud teadmised ja laialdased kogemused nii kohalike kui ka rahvusvaheliste aruandlusstandardite vallas.